LAICA – Paikalliset hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä ja uusiutuvan energian käytössä

LAICA on nelivuotinen tutkimushanke, jossa arvioidaan kansalaisten roolia energiansäästön ja uusiutuvan omatuotannon ratkaisuissa, niiden muokkaamisessa, leviämisessä ja istuttamisessa paikallisiin tarpeisiin.

Meitä kiinnostaa erityisesti:

  • Mitkä ovat energiainnovaatioiden lähteitä ja virikkeitä
  • Millaisia asukkaiden hyvät energiaratkaisut ovat ja miten ne leviävät?
  • Miten voimme edistää ratkaisujen leviämistä käyttäjältä toiselle?
  • Miten voimme kehittää ilmastopolitiikkaa asukaslähtöisemmäksi?

Hankettamme rahoittaa Suomen Akatemia. Hanke päättyy vuonna 2014. Toimimme yhteistyössä muun muassa Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -hankkeen kanssa.