Kiinteistöjen ja asumisen tuottamien hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä on suuri merkitys ilmastokysymyksissä ja siirtymisessä fosiilisista polttoaineista uusiutuvan energian käyttöön. Rakennettu ympäristö ja asuminen tuottavat 68% loppuenergiankäytöstä Euroopassa. Rakennetussa ympäristössä nollaenergiarakentaminen (NZEH) yhdistettynä uusiutuvan energian tuotantoon on kehityssuunta, jonka avulla hiilidioksidipäästöjä voitaisiin alentaa. Useimmat nallaenergiarakentamiseen tarvittavat teknologiat ovatkin saatavilla  ja useissa Euroopan maissa on esitetty kuinka rakennuskanta voisi kehittyä kohti NZEH-mallia. Tästä huolimatta käytännön toimenpiteet nollaenergiarakentamiseen ovat olleet varsin hitaita.
Tutkimuksessamme pohditaan toimia, joilla rakennuskantaa voidaan kehittää kohti NZEH-mallia sekä teknisten ratkaisujen että tukipolitiikan tasolla tekemällä vertaileva tutkimus Suomen ja Portugalin asuinrakennuksien välillä. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisia käytännön toteutusmalleja ja mekanismeja nollaenergiarakentamiseen Euroopassa.
Tutkimuksen vastaava tekijä: Hang Dao, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon and Aalto yliopisto
Tutkimuksen ohjaajat: Carlos Silva and Mikko Jalas