Omistajanvaihdoksen vaikutus maalämpöinvestointeihin

Laica-projektissa selvitettiin, missä vaiheessa kotitaloasukkaat sijoittavat uusiin energiaremontteihin. Kysymyksenämme oli se, ovatko energiaremontteihin ryhtyjät pitkäaikaisia asukkaita vai taloon juuri muuttaneita “muuttoremonttia” tekeviä kotitalouksia.

Tarkastelimme vanhoihin kiinteistöihin (ei-uudisrakkenuksiin) tehtyjä maalämpöpumppuinvestointeja suhteessa siihen, kuinka kauan kiinteistön omistusoikeus oli jatkunut investoinnin tehneellä henkilöllä.

Kokosimme tiedot Vantaan kunnassa myönnetyistä porareikäluvista vuosina 2011-2014. Lisäksi selvitimme kiinteistörekisteristä kiinteistön omistajanvaihdoksen ajankohdan. Useamman kuin yhden porausluvan tontteja käsiteltiin yhtenä maalämpöpumppuinvestointina. Tämä johti yhteensä 177 kohteen otokseen.

Investoinnit sijoittuivat omistajanvaihdoksen ajankonkohtaan nähden alla olevan kuvaajan mukaisesti.

share of new gshp

Kuvaaja 1. Maalämpöpumppuinvestointien ajankohta suuhteessa kiinteistön omistajanvaihdokseen.

 Kuvaajasta käy ilmi, että ensimmäisen vuoden aikana omistajavaihdoksesta esiintyy selvä piikki maalämpöinvestoinneissa. Tämä tukee hypoteesia siitä, että uusiutuvan energian energiaremontteihin ryhdytään usein muuton yhteydessä.

4-6 vuotta omistajanvaihdoksen jälkeen investointeja on tehty suhteellisen vähän. Tämä saattaa johtua siitä, että maalämmön yleinen hyväksyttävyys oli vielä alhainen näinä vuosina, ja usea talonomistaja päätyi vesikiertoiseen sähkölämmitykseen maalämmön sijasta.

Sittemmin maalämpöinvestointien yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on noussut, ja luottamus maalämpöön on vakiintunut omakotilataloasukkaiden keskuudessa.

Lisätietoja: Tutkija Heli Nissilä, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu (etunimi.sukunimi@aalto.fi), puh. 050-4370078