Nuukuus – eilispäivän ruokaa ympäristöpolitiikan pitopöytään?

Mikko Jalas ja Jenny Rinkinen ovat tutkineet kuluttamista Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keräämän päiväkirja-aineiston pohjalta. Oheisessa tekstissä he pohtivat päiväkirjoissa esiintyvää nuukuutta ja sen mahdollisuuksia ympäristöpolitiikan perustana. Päiväkirjoissa nuukuus ei ole kitsastelua vaan aktiivista ja merkityksellistä toimintaa sekä ihmisen ja luonnon keskinäisen riip­puvuuden tunnistamista.

Nuukuus – eilispäivän ruokaa ympäristöpolitiikan pitopöytään? Jalas, Mikko & Rinkinen, Jenny teoksessa Tuula Helne ja Tiina Silvasti (toim.) Yhteyksien kirja, Kela, Helsinki. (2012)

Kirjoitus julkaistiin Kelan toimittamassa Yhteyksien kirjassa, jossa ekososiaalista hyvinvointia käsitellään monesta näkökulmasta. Tutustu Yhteyksien kirjaan täällä.

Jenny oli kirjoituksen tiimoilta haastateltavana Ylen aamu-tv:ssä 17.1.2013. Katso haastattelu Yle Areenasta.

 

LAICA Workshop on June 13, 2012

LAICA project is present in the 3rd Enpath Workshop on Change and Stability in Energy Systems on Wednesday, June 13, 2012.

You are welcome to join us and discuss the recent developments in our project. Please, send an email to jenny.rinkinen@aalto.fi if you wish to participate.

Programme for the seminar:

9:00 – 10:30

Eva Heiskanen, National Consumer Research Centre (et al.): Local experimentation and societal learning for sustainability transitions – does it work in practice?

Sampsa Hyysalo, Aalto University School of Design (et al.): From resistant couch potatoes to innovation drivers – user innovation in sustainable home energy

Mikko Jalas & Jenny Rinkinen, Aalto University School of Economics:  Stocking wood and staying warm – how do wood-based heating systems order everyday life

Coffee 10:30 – 11:00

11:00 – 12:30

Jouni Juntunen: Domestication pathways of sustainable energy – A Case study of air heat pumps, residential micro wind stations and solar thermal collectors

Stephanie Freeman: Tangible innovative personal DIY: meeting point for different kinds of communities

Workshop summary

Event is organised in Helsinki, exact location will be notified closer to the date.

Seminar is organised in English.

Tieteen ja teknologiantutkimuksen Aalto-tapahtuma: Energia yhteiskunnassa

Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST), Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura järjestävät toisen Tieteen ja teknologian tutkimuksen Aalto-tapahtuman Helsingissä 5.-.6. marraskuuta 2012.

Kutsuttuina puhujina ovat professori Simon Marvin, apulaisprofessori Harald Rohracher, tutkimusjohtaja Per Mickwitz ja tohtori Tuula Teräväinen.

Tapahtuman teema on energia yhteiskunnassa. Yhteiskuntatieteiden, tieteen ja teknologian sekä energiajärjestelmien tutkijat ovat kutsuttaja lähettämään abstrakti tapahtumaan.

Lisätietoja: http://stsevent.org/ (englanniksi)

Second Aalto Event on Science and Technology Studies: Energy in Society 5.-6.11.2012

The Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST), the Aalto University School of Economics, and the Finnish Society for Science and Technology Studies will organize the 2nd Aalto Event on Science and Technology Studies at the Aalto University School of Economics, in Helsinki, Finland, on 5-6 November 2012.

Keynote speakers are Professor Simon Marvin, Associate Professor Harald Rohracher, Research Director Per Mickwitz, and Dr. Tuula Teräväinen.

The general theme of this year’s event is energy in society. All researchers interested in social issues, science and technology, and energy systems are invited to submit abstracts to the event.

Important dates:                                                                                                                   Abstract deadline: 15 June 2012                                                                                                 Session proposal deadline: 15 June 2012                                                                               Acceptance notification: 1 August 2012

For details, see the event’s pages:                                                                               http://stsevent.org/

Pohjoismainen ilmastofestivaali @ Aalto 30.8.-2.9.2011

Aalto-yliopisto järjestää 30.8.-2.9.2011 Espoossa neljä päivää kestävän opiskelijatapahtuman, jonka aiheena on ilmastonmuutos ja kestävä kehitys. Pohjoismainen ilmastofestivaali Nordic Climate Festival @Aalto on yksi päätapahtumista Suomen puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2011. Tapahtuma tuo yhteen eri alojen opiskelijoita, tutkijoita ja asiantuntijoita etsimään ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

LAICA-hankkeella on Ilmastofestivaalilla oma työryhmä ”Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Pohjoismaisissa kodeissa”. Lisätietoa löydät ilmastofestivaalin verkkosivuilta: www.climatefestival2011.fi.

Tutustumiskierros vaihtoehtoisiin energiaratkaisuihin

Olimme mukana ideoimassa ja järjestämässä tutustumiskierrosta kiinnostaviin energiakohteisiin yhdessä Mynämäen seudun pienkiinteistöyhdistyksen ja  HINKU-hankkeen kanssa. 

Tutustumiskierros oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Siinä sovelletaan Britanniassa suosittua Open Homes –ideaa. Kohteiksi valittiin yksityishenkilöitä ja organisaatioita, jotka ovat valmiita esittelemään omia energiaratkaisujaan aiheesta kiinnostuneille tai samanlaisia ratkaisuja harkitseville. Mynämäen kierroksen kohteisiin kuuluivat aurinkokeräimet, maalämpö, kunnan pellettilämpölaitos sekä sähköauto ja -skootteri.

Energiakierroksen ideana on, että tosielämän esimerkeistä ja niitä toteuttaneilta ihmisiltä saa sellaista tietoa, jota ei löydy kirjoista tai asiantuntijoilta. Kohteessa voidaan keskustella, kysellä ja vaihtaa kokemuksia uusista energiaratkaisuista. Tietoa jaetaan sekä käyttökokemuksista että toteuttamiseen liittyvistä haasteista ja hyvistä ratkaisuista.

Mynämäen energiakierroksen järjestelyihin osallistuivat LAICA-hankkeen lisäksi HINKU-hanke, Mynämäen seudun pienkiintöistöyhdistys, Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida, Vapo Oy, Raisio Oyj, StellaOne, Kalliokaivo Oy sekä MW-Lämpötekniikka.