LAICA on nelivuotinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jossa arvioidaan kansalaisten roolia energiansäästön ja uusiutuvan omatuotannon ratkaisuissa, niiden muokkaamisessa, leviämisessä ja istuttamisessa paikallisiin tarpeisiin.

Meitä kiinnostaa erityisesti:

  • Mitkä ovat energiainnovaatioiden lähteitä ja virikkeitä
  • Millaisia asukkaiden hyvät energiaratkaisut ovat ja miten ne leviävät?
  • Miten voimme edistää ratkaisujen leviämistä käyttäjältä toiselle?
  • Miten voimme kehittää ilmastopolitiikkaa asukaslähtöisemmäksi?

Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkijoiden yhteistyönä. Kumppanitahoihimme kuuluu muun muassa Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -hanke. LAICA päättyy vuonna 2014.