Energiatehokkuuden tavoittelemiselle löytyy monia syitä: taloudellisuus, oman elinympäristön ja asuinyhteisön kehittäminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen, remontti-innostus ja talosta huolehtiminen.

Keksintöjä ja hyviä ideoita ei synny vain tutkimuksessa vaan myös työpaikoilla, kotona ja kansalaistoiminnassa.

LAICA-projektin tavoitteet:

  • Tunnistaa ja arvioida kansalaisten roolia innovatiivisten energiansäästön ja energiantuotannon ratkaisujen muokkaamisessa ja istuttamisessa paikallisiin tarpeisiin.
  • Löytää matalahiili-innovaatioiden lähteitä ja virikkeitä, mukaan lukien erilaiset kriisit ja poikkeavat säätilat.
  • Tunnistaa kansalaislähtöisiä ja paikallisia ratkaisuja, joilla on potentiaalia torjua ilmastonmuutosta kansallisella tasolla, arvioida niiden kasvihuonekaasusäästöjä, tutkia polkuja niiden siirtymiselle käyttäjiltä toisille sekä edistää ratkaisujen käyttöönottoa edistäviä keinoja (interventioita).
  • Synteesinä: osallistua ilmastopolitiikan uudelleen kehystämiseen ja skaalaamiseen siten, että myös paikallinen ja kansalaisten arkinen toiminta otetaan mukaan.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa.