LAICA-hankkeen satoa: Väitös uusiutuvan energian pientuotannosta

Kuluttajista on tullut energiamarkkinoilla energian yhteistuottajia

isbn9789526058672Passiiviset energian kuluttajat ovat muuttuneet energiamarkkinoilla aktiivisiksi energian yhteistuottajiksi. Muutoksen taustalla ovat energian pientuotantoteknologiat, jotka muuttavat kotitalouksien roolia energiajärjestelmässä. Uusiutuvan energian pientuotantoteknologioiden, kuten lämpöpumppujen, aurinkosähköpaneelien ja -lämpökeräimien, käyttö yleistyy kotitalouksissa.

DI Jouni K. Juntunen on tutkinut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemässään väitöskirjassa energian tuottaja-kuluttajien ja pientuotantoteknologioiden välistä vuorovaikutusta sekä järjestelmien ympärille rakentuneita uudenlaisia yhteistyömuotoja.

– Luottamus uusiin pientuotantoteknologioihin kasvaa vähitellen ja tuotantokapasiteettia kasvatetaan luottamuksen vahvistuessa. Uudet pientuotantoteknologiat tulevat usein lisälähteiksi vanhojen rinnalle, ja yhden uusiutuvan energiantuotantoteknologian käyttö johtaa helposti muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon, Jouni K. Juntunen kertoo.

Uudenlaisia energiayhteisöjä internetin keskusteluryhmien pohjalta

Jouni K. Juntusen tutkimus valottaa lisäksi uudenlaisten energiayhteisöjen syntymistä käyttäjätukea tarjoavien internetin keskusteluryhmien pohjalta. Yhteisöt tukevat pientuotantoteknologian käyttöönottoa ja päivittäistä käyttöä sekä käyttäjien innovatiivisia projekteja.

Tässä tutkimuksessa tunnistettiin 192 keksintöä tai muutosta, jotka joko paransivat pientuotantoteknologian järjestelmien tuottavuutta, sopivuutta, käytettävyyttä tai huollettavuutta tai alensivat niiden kustannuksia. Osa käyttäjien tekemistä keksinnöistä on edennyt kaupallisiksi tuotteiksi. Esimerkki tällaisesta on pellettipoltinratkaisu, joka voidaan helposti ja kustannustehokkaasti asentaa olemassa oleviin öljykattiloihin, mikä edistää kotitalouksissa siirtymistä öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan.

– Energiapoliittisten säännösten avulla tulisi tukea järjestelmien riippuvuussuhteiden avaamista ja sellaisten järjestelmien käyttöä, jotka hyödyntävät useita uusiutuvia energialähteitä. Energiajärjestelmien valmistajille tämä tarkoittaa modulaarisuuden ja monikäyttöisyyden merkityksen kasvamista energian pientuotantoteknologioiden kehittämisessä, Jouni K. Juntunen selvittää.

Väitöstilaisuus

DI Jouni K. Juntusen organisaatiot ja johtaminen -aineeseen kuuluva väitöskirja Prosuming Energy – User Innovation and New Energy Communities in Renewable Micro-Generation (Kuluttajat tuottajina – Käyttäjäinnovointi ja uudet energiayhteisöt uusiutuvan energian pientuotannossa) tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 17.10.2014 klo 12 (Chydenia-rakennus, Stora-Enso-sali H-324).

Vastaväittäjänä toimii professori Harald Rohracher, Linköping University, ja kustoksena professori Sampsa Hyysalo.

Median ilmaiskappaleita voi tiedustella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun viestinnästä, viestinta-biz@aalto.fi tai p. 050 566 5673

Väitöskirjan elektronisen versio ladattavissa Aalto yliopiston sivuilta.

Sampsa Hyysalo Yle Puheen vieraana

img5663-kuva1Toimittaja Raimo Tyykiluoto tapasi kaksi Aalto-yliopiston professoria Sanna Syrin, energiatekniikan laitokselta. Hän on perehtynyt energiatalouden globaaleihin haasteisiin ja Sampsa Hyysalon, muotoilun laitokselta. Hän on perehtynyt siihen, kuinka kansalaiset voivat toimia energiansäästön innovaattoreina.

Yle Puheen ohjelmassa kuullaan kuinka ihmiset ovat innostuneet virittämään lämpöpumppuja. Lämpöpumput myös säästävät Suomessa energiaa, jopa pienen ydinvoimalan verran.

Haastattelu kuunneltavissa Yle Puhe sivuilla.