Pohjoismainen ilmastofestivaali @ Aalto 30.8.-2.9.2011

Aalto-yliopisto järjestää 30.8.-2.9.2011 Espoossa neljä päivää kestävän opiskelijatapahtuman, jonka aiheena on ilmastonmuutos ja kestävä kehitys. Pohjoismainen ilmastofestivaali Nordic Climate Festival @Aalto on yksi päätapahtumista Suomen puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2011. Tapahtuma tuo yhteen eri alojen opiskelijoita, tutkijoita ja asiantuntijoita etsimään ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

LAICA-hankkeella on Ilmastofestivaalilla oma työryhmä ”Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Pohjoismaisissa kodeissa”. Lisätietoa löydät ilmastofestivaalin verkkosivuilta: www.climatefestival2011.fi.

Tutustumiskierros vaihtoehtoisiin energiaratkaisuihin

Olimme mukana ideoimassa ja järjestämässä tutustumiskierrosta kiinnostaviin energiakohteisiin yhdessä Mynämäen seudun pienkiinteistöyhdistyksen ja  HINKU-hankkeen kanssa. 

Tutustumiskierros oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Siinä sovelletaan Britanniassa suosittua Open Homes –ideaa. Kohteiksi valittiin yksityishenkilöitä ja organisaatioita, jotka ovat valmiita esittelemään omia energiaratkaisujaan aiheesta kiinnostuneille tai samanlaisia ratkaisuja harkitseville. Mynämäen kierroksen kohteisiin kuuluivat aurinkokeräimet, maalämpö, kunnan pellettilämpölaitos sekä sähköauto ja -skootteri.

Energiakierroksen ideana on, että tosielämän esimerkeistä ja niitä toteuttaneilta ihmisiltä saa sellaista tietoa, jota ei löydy kirjoista tai asiantuntijoilta. Kohteessa voidaan keskustella, kysellä ja vaihtaa kokemuksia uusista energiaratkaisuista. Tietoa jaetaan sekä käyttökokemuksista että toteuttamiseen liittyvistä haasteista ja hyvistä ratkaisuista.

Mynämäen energiakierroksen järjestelyihin osallistuivat LAICA-hankkeen lisäksi HINKU-hanke, Mynämäen seudun pienkiintöistöyhdistys, Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida, Vapo Oy, Raisio Oyj, StellaOne, Kalliokaivo Oy sekä MW-Lämpötekniikka.

LAICA – Paikalliset hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä ja uusiutuvan energian käytössä

LAICA on nelivuotinen tutkimushanke, jossa arvioidaan kansalaisten roolia energiansäästön ja uusiutuvan omatuotannon ratkaisuissa, niiden muokkaamisessa, leviämisessä ja istuttamisessa paikallisiin tarpeisiin.

Meitä kiinnostaa erityisesti:

  • Mitkä ovat energiainnovaatioiden lähteitä ja virikkeitä
  • Millaisia asukkaiden hyvät energiaratkaisut ovat ja miten ne leviävät?
  • Miten voimme edistää ratkaisujen leviämistä käyttäjältä toiselle?
  • Miten voimme kehittää ilmastopolitiikkaa asukaslähtöisemmäksi?

Hankettamme rahoittaa Suomen Akatemia. Hanke päättyy vuonna 2014. Toimimme yhteistyössä muun muassa Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -hankkeen kanssa.