Laica-hankkeen tulokset kiinnostavat mediaa

Suomalaisten energian kulutuksessa on tapahtunut selvä muutos. Kulutuksen kasvu on pysähtynyt, ja uusiutuvilla energiamuodoilla ja ydinvoimalla tuotettu energia on ensimmäistä kertaa ohittanut fossiiliset polttoaineet.

Laica-tutkijoiden mukaan energian kulutuksen muutokset perustuvat kansallisen tason päätösten lisäksi siihen, että yritykset, kunnat ja kansalaiset ovat oma-aloitteisesti ottaneet käyttöön uusia energiateknologioita.

Laica-hankkeen tulokset professori Raimo Lovion esitteleminä kiinnostivat mediaa 11.4.2013. Katso jutut ohesta:

Helsingin Sanomat: Energiankulutuksen kasvu pysähtyi

Yle: Professori: Ekotehokkuudesta Suomelle uusi Nokia

MTV3: Suomessa energiakäänne: päästöt vähenevät, uusiutuva energia kasvaa

Talouselämä: Nyt se tapahtui: Uusiutuvat ja ydinvoima ohittivat fossiiliset polttoaineet Suomessa

Suomen Akatemian tiedote aiheesta: Suomalaisten energian kulutuksessa tapahtumassa selvä muutos

Katso tiedotteeseen liittyvä videohaastattelu

Aurinkolämpökurssien osallistujakysely

Kiitos kaikille aurinkolämpökurssien osallistujakyselyyn vastanneille!

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 135 aurinkolämpökurssilaista. Suomenkielinen kysely sai yhteensä 113 ja ruotsinkielinen 22 vastausta. K-raudan 150 euron lahjakortin voittaja löytyi Pietarsaaresta. Voittajalle on ilmoitettu palkinnosta henkilökohtaisesti.

Kyselyn vastaajista 128 oli miehiä ja seitsemän naisia. Useimmat vastaajat olivat osallistuneet kurssille käytännön syistä eli saadakseen käyttöönsä aurinkokeräimen. Suurta osaa vastaajista kiinnosti myös mahdollisuus hankkia keräin kurssin kautta edullisemmin. Suurin osa vastaajista ilmoitti, että tärkeä syy osallistua kurssille oli halu oppia uutta aurinkolämmöstä.

Kaksi kolmasosaa vastaajista katsoi saaneensa kurssilta riittävät taidot oman aurinkolämpölaitteiston käyttöön. Suurin osa vastaajista katsoi tietävänsä kurssin jälkeen enemmän energia-asioista ja oli sitä mieltä, että heidän oli kurssin jälkeen helpompaa hahmottaa kodin energiaan liittyviä kysymyksiä. Suurin osa oli myös alkanut seurata energian kulutustaan aiempaa tarkemmin. Yllättävän moni vastaajista (yli 60 %) oli alkanut pohtia pidemmälle vietyä energiaomavaraisuutta omassa kiinteistössään.

Kurssin positiivista antia oli melkein kaikkien vastanneiden mielestä mukavien ihmisten tapaaminen ja opettajalta saadut opit. Suurin osa vastaajista piti kurssien rakennustehtäviä mukavina ja onnistuneina ja oli tyytyväinen lopputulokseen.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin yhteenvetoraporteista:

aurinkolämpökurssien_osallistujakysely_yhteenvetoraportti

enkät_till_solvärmekursernas_deltagare_sammandrag

Kirjoitamme parhaillamme lisää artikkeleita ja raportteja kyselyn pohjalta. Ota yhteyttä:

Mikko Jalas, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, mikko.jalas@aalto.fi
Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, eva.heiskanen@ncrc.fi

 

Tack till alla som deltog i förfrågan om solvärmekurs!

Enkäten besvarades av sammanlagt 135 kursdeltagare: 113 på finska och 22 på svenska. K-Rautas presentkort (150,-) lottades ut och vinnaren hör hemma i Jakobstad. Vinnaren har anmälts personligen om priset.

Undersökningen svarades av 128 män och sju kvinnor. De flesta av de svarande hade deltagit i kursen av praktiska skäl dvs. för att skaffa sig en solfångare. En stor del av de tillfrågade var också intresserade av möjligheten att få tag i en solfångare till lägre kostnad. Majoriteten av de svarande uppgav att en viktig anledning till att delta i kursen var en önskan att lära sig om solvärme.

Två tredjedelar av de svarande tyckte att de erhållit de nödvändiga färdigheterna till att använda sin egen solfångare. De flesta tyckte att de visste mera om energifrågor efter kursen, och ansåg att det var lättare att nu att förstå energiförbrukningen i hemmet. En majoritet hade också börjat följa sin energiförbrukning mera noggrant. Förvånansvärt många (över 60%) hade börjat överväga en högre nivå av energisjälvförsörjning i sina egna fastigheter.

Fast alla tyckte att den positivaste upplevelsen från kursen var att lära sig känna trevlig folk och lära sig nytt från läraren. De flesta tyckte att bygguppgifterna på kursen var trevliga och lyckades bra, och de var nöjda med slutresultaten.

Mera detaljer on undersökningens resultat kan hittas i sammanfattningarna:

enkät_till_solvärmekursernas_deltagare_sammandrag

aurinkolämpökurssien_osallistujakysely_yhteenvetoraportti

Vi håller på att skriva artiklar och rapporter om undersökningen. Ta gärna kontakt om du vill veta mera:

Eva Heiskanen, Konsumentforskningcentralen, eva.heiskanen@ncrc.fi
Mikko Jalas, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, mikko.jalas@aalto.fi

Aurinkoenergialle kotimarkkinoita Suomeen -workshop

Aurinkoteknillinen yhdistys ry ja Aalto-yliopisto järjestävät aurinkoenergiaseminaarin, joka tuo yhteen alan asiantuntijat, yritykset ja muut aurinkoenergiasta kiinnostuneet.

Tilaisuus järjestetään 14.5.2013 klo 13-17 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa, osoitteessa Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki, Tieto-sali. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ilmoittautuminen ennakkoon: marjatta.vuorinen@aalto.fi. 

Katso seminaariohjelma tästä. 

Sampsa Hyysalo Yle Puheen vieraana

img5663-kuva1Toimittaja Raimo Tyykiluoto tapasi kaksi Aalto-yliopiston professoria Sanna Syrin, energiatekniikan laitokselta. Hän on perehtynyt energiatalouden globaaleihin haasteisiin ja Sampsa Hyysalon, muotoilun laitokselta. Hän on perehtynyt siihen, kuinka kansalaiset voivat toimia energiansäästön innovaattoreina.

Yle Puheen ohjelmassa kuullaan kuinka ihmiset ovat innostuneet virittämään lämpöpumppuja. Lämpöpumput myös säästävät Suomessa energiaa, jopa pienen ydinvoimalan verran.

Haastattelu kuunneltavissa Yle Puhe sivuilla.